fbpx
Regulamin 2020-08-27T10:45:18+02:00

REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Właścicielem sklepu internetowego www.tictime.pl jest firma Raselo Sp. z o.o. 30-716 Kraków, ul. , NIP: 6793191327, REGON: 384642353.

1.2 Firma TICTIME działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.

1.3 Sklep internetowy www.tictime.pl oferuje nowe, sprawne i oryginalne produkty.

1.4 Wszystkie ceny w sklepie www.tictime.pl wyrażone są w polskich złotych.

1.5 Obsługa sklepu internetowego kontaktuje się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

1.6 Dane kontaktowe sklepu internetowego:  tel. 601-731-600 email: sklep@tictime.pl

II. ZAMÓWIENIA

2.1. Zamówienia poprzez sklep internetowy www.tictime.pl można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2.2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

2.3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2.4. Główne cechy produktów dostępne są w opisie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

2.5. Sklep www.tictime.pl akceptuje następujące formy płatności: e-przelew, karta kredytowa, pobranie, przelew tradycyjny.

2.6. Zamówienie z formą płatności „e-przelew”, „karta kredytowa” pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

2.8. tictime.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w przypadku błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.

2.9. Wysyłka zamówionych towarów, które znajdują się na stanie sklepu, następuje tego samego dnia (zamówienia złożone do godziny 13:00) lub w kolejnym dniu roboczym (zamówienia złożone po godzinie 13:00).  Szacowany czas dostawy to od 1 do 2 dni roboczych. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.

2.10. W chwili odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

 III. GWARANCJA

3.1. Produkty będące zegarkami, dostępne w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją Sprzedawcy.
3.2. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Gwarancja ta jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na rozpatrzenie usterki Sprzedawca ma maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych elementów.
3.3. Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Sprzedawca w ramach gwarancji naprawi Produkt na swój koszt. Termin naprawy wynosi 28 Dni Roboczych. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
3.4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na wolny od wad lub prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrotu ceny).
3.5. W celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy zegarek wraz z dokumentami wystawionymi przez Sprzedawcę, które Klient otrzymał przy wydaniu mu Produktu (załącznik maila).
3.6. Klient obowiązany jest dostarczyć zegarek odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstawać w czasie transportu. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczania zegarka sklep może nie uznać gwarancji.
3.7. W przypadku uznania reklamacji z tytułu gwarancji koszty dostarczenia reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca do kwoty 15 zł brutto. W powyższym przypadku, Sprzedawca zwraca naprawiony Produkt Klientowi na swój koszt.
3.8. Gwarancja nie obejmuje:
3.8.1. wymiany baterii, konserwacji oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
3.8.2. uszkodzeń mechanicznych: szkła, paska lub bransolety, koperty, koronki, elementów ozdobnych i mocujących,
3.8.3. ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka,
3.8.4. wad powstałych wskutek działania siły wyższej.
3.9. Gwarancja traci ważność z powodu:
3.9.1. nieprawidłowego przechowywania i konserwacji zegarka, oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
3.9.2. naprawy zegarka bądź jego otwierania przez osoby trzecie do tego nieuprawione,
3.9.3. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia.
3.9.4. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przekroczenie wodoszczelności zegarka).
3.9.5. narażenia zegarka na działanie temperatur powyżej + 50°C i poniżej -20°C oraz nagłych ich zmian (np. zanurzenie w gorącej wodzie itp.).
3.10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1. Towar zakupiony w sklepie internetowym tictime.pl można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący.

4.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu wraz z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

4.3. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4.4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres sklep@tictime.pl lub dołączone do paczki zwrotnej (formularz znajduje się na dole strony). W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania paczki. Zakupiony towar należy zwrócić na adres wskazany w formularzu odstąpienia od umowy.

4.5. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi kupujący (np. koszty przesyłki zwrotnej).

4.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu dokonaną przez niego płatność.

4.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.9. Przesyłki nadane na adres sklepu „za pobraniem” nie będą odbierane.

V. REKLAMACJE

5.1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta. Informacje o reklamacji można składać pod adresem sklep@tictime.pl.

5.2. Jeśli reklamacja dotyczy marki Orient, Obaku lub Garett prosimy kliknąć w daną markę, aby przejść do procesu składania reklamacji.

5.3. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przesłanie na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym:

5.3.1.Reklamowanego produktu;

5.3.2. Oryginalnego dowód zakupu (karta gwarancyjna, potwierdzenie sprzedaży- dotyczy zamówień złożonych po 31.12.2019);

5.3.3. Zgłoszenia reklamacyjnego (wymagane podanie danych kontaktowych. Formularz do pobrania znajduje się na dole strony);

5.4. Przed wysyłką reklamacji należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu paczki!

5.5. Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych elementów.

5.6. Informacje o decyzji rozpatrzenia reklamacji zostaną przekazane na nośniku trwałym (sms, mail).

5.7. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi sprzedający do 15 zł brutto.

5.8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5.9. Przesyłki nadane na adres sklepu „za pobraniem” nie będą odbierane.

VI  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Postanowienia ogólne

6.1.1 Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.tictime.pl.

6.1.2 Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

6.2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Raselo Sp. z o.o. 30-716 Kraków, , NIP: 6793191327, REGON: 384642353

email: sklep@tictime.pl, tel.: 601-731-600

6.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

6.3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

6.3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

6.3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze sklepu internetowego www.tictime.pl i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

6.3.4. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.

6.4 Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

6.4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

6.4.2. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

6.4.3. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

6.5 Udostępnianie danych osobowych

6.5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

6.5.2. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności.

6.6 Ochrona danych

6.6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g) bezpiecznie przechowywane,

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.7 Okres przechowywania danych osobowych

6.7.1. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez Sprzedającego są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedającego (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych (np. newsletter) i innych celów przetwarzane są do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe związane z subskrypcją newslettera przetwarzane są, w przypadku braku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przez okres subskrypcji newslettera. Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w treści newslettera lub poprzez stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.7.2. Dane osób, które założyły konto w sklepie internetowym są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta z portalu.

6.8 Uprawnienia

6.8.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.8.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

 1. a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,
 3. c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 4. d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

6.8.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.8.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

6.8.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.9 Zmiana danych

6.9.1 W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

6.10 Ciasteczka

6.10.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

6.10.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

6.10.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).

6.10.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

b) statystycznym,

c) przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

6.10.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

6.10.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

6.10.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

6.10.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

6.10.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

6.10.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

6.10.11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

6.10.12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

6.10.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

6.11 Płatności

6.11.1 Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) Za pomocą karty płatniczej:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

6.11.2 Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Płatności Shoper
  • PayU

6.11.3. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

6.11.4. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.11.5.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6.11.6. Kupujący dokonując zakupów w sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6.12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.12.1 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.tictime.pl niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

6.12.2 W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: sklep@tictime.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 601-731-600.

6.12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

6.12.4 Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

6.12.5 Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6.12.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

I.  DEFINICJE

 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Karty Podarunkowe i ich wykorzystywanie

1) „Wydawca” – Raselo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-716 , , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2) „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.tictime.pl;

4) „Karta Podarunkowa” – bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5) „Nabywca” – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

6) „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;

7) „Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Karty Podarunkowe to bony, które można nabyć drogą kupna. Można je wykorzystać wyłącznie do nabycia Towarów w sklepie www.tictime.pl, jednak nie do nabycia dalszych Kart Podarunkowych. Jeśli wartość Karty Podarunkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności. Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru.
 2. Karty Podarunkowe przesyłane są w formie papierowej oraz elektronicznej.
 3. Karty Podarunkowe mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania.
 4. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 5. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Podarunkowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.  Odpowiednia kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi w formie Kodu Rabatowego przesłanego na adres e-mail i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Data zakupu Karty Podarunkowej oraz okres ważności Karty Podarunkowej wskazane są na Karcie Podarunkowej.
 7. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 9. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 10. Wartość nominalna Karty Podarunkowej ustalana jest przez Użytkownika w przedziale od 100 zł do 1000 zł. Udzielenie większego nominału możliwe jest za zgodą sklepu.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy.

IV. ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

 1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Nabywca nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
Formularz Reklamacyjny
Formularz Zwrotu